FOTOGALERIJA

O vinu
"Wine makes every meal an occasion, every table more elegant, every day more civilized." (Andre Simon, wine expert)

"Vino čini svaki obrok prilikom, svaki stol elegantnijim, svaki dan civiliziranijim." (Andre Simon, stručnjak za vino)